Môi trường pháp lý

Saint Vincent và the Grenadine

View Licence

KERN Private Capital được đăng ký tại Saint Vincent & Grenadine với tư cách là một Công ty Kinh doanh Quốc tế.

Đối tượng của công ty là tất cả các đề mục không bị cấm bởi Điều lệ Công ty IBC (công ty miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 100%) (Sửa đổi và Hợp nhất), Chương 149 của Luật sửa đổi của Saint Vincent và Grenadines, 2009 nói riêng nhưng không chỉ tất cả các hoạt động thương mại, tài chính, cho vay, mượn, giao dịch, dịch vụ và tham gia vào các doanh nghiệp khác cũng như cung cấp dịch vụ môi giới, đào tạo và quản lý tài khoản bằng các loại tiền tệ, hàng hóa, chỉ số, CFD và các công cụ tài chính đòn bẩy.

Ủy ban Chứng khoán & Đầu tư Úc (ASIC)

View Licence

Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) là một cơ quan độc lập của chính phủ Úc đóng vai trò là cơ quan quản lý doanh nghiệp của Úc. Vai trò của ASIC là thực thi và điều chỉnh luật công ty và dịch vụ tài chính để bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và chủ nợ của Úc. ASIC được thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1998 theo các khuyến nghị từ Wallis Inquiry. Quyền hạn và phạm vi của ASIC được xác định bởi Đạo luật Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc, 2001

ASIC maintains Australia’s company and business name registers, which can be searched online. The types of organisations that can be searched online include companies, registered bodies, foreign companies, associations, managed investment schemes and non-registered entities. The information that is available includes current and/or historical information about the organisation, including past addresses, previous directors, and former names, as well as the organisation’s unique identification number (ABN, ACN, ARBN, ARSN), type of company or organisation (e.g., proprietary company, limited by shares), date it was registered, the next review date, location of registered office (town or suburb only), and any professional licences or registrations (e.g. an Australian financial services licence or credit licence).

Mở Tài khoản thực ngay bây giờ.

Cảnh báo Rủi ro: Giao dịch Ngoại hối, CFD và Cổ phiếu ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn nên xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro của mình trước khi quyết định giao dịch. Giao dịch CFD và ký quỹ ngoại hối có rủi ro mất nhiều hơn đáng kể so với khoản đầu tư ban đầu và các nhà đầu tư CFD không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với tài sản cơ bản. Có thể thua lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của bạn, do đó bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không thể để mất. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp từ một cố vấn tài chính độc lập trước khi giao dịch trên hoặc thông qua các nền tảng của chúng tôi.

Quảng cáo chung: Thông tin trên trang web này chỉ là lời khuyên chung. Nó không tính đến các mục tiêu tài chính, tình hình hoặc nhu cầu của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp từ một cố vấn tài chính độc lập trước khi giao dịch trên hoặc thông qua các nền tảng của chúng tôi.

Kern Private Capital Group: Tên giao dịch Kern Private Capital, logo, nhãn hiệu và trang web www.kernprivatecapital.com thuộc về Kern Private Capital Limited, được đăng ký theo Luật của Saint Vincent & Grenadines (25961 BC 2020) có văn phòng đăng ký của nó tại Trung tâm Dịch vụ Tài chính, Stoney Ground, Kingstown, St. Vincent & Grenadines. Nó là nhà phát hành trang web này và là nhà điều hành sàn giao dịch CFD, FX, hàng hóa và v.v. của nó.

Các sản phẩm tài chính được cung cấp trên hoặc thông qua các nền tảng giao dịch trên trang web này được cung cấp bởi Kern Private Capital Limited (SVG). Một số khoản thanh toán được xử lý bởi Kern Private Capital Limited (Hoa Kỳ, ID # 20201699808) có địa chỉ đăng ký tại 484 Pearl East Circle, Suite 101, Boulder, CO, 80301, United State.

Kern Private Capital Limited (Hoa Kỳ), được đăng ký theo Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) MSB Số đăng ký: 31000172868119.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý: Thông tin trên trang web này không hướng đến cư dân của Hoa Kỳ, Bỉ, Triều Tiên hoặc bất kỳ quốc gia cụ thể nào bên ngoài Vương quốc Anh và không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào phân phối hoặc sử dụng sẽ trái với luật hoặc quy định của địa phương.

2020 Copyright © KERN Private Capital